การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตและอัตราดอกเบี้ยกดเงินสดบัตรเครดิตที่ควรต้องรู้

ดอกเบี้ยกู้ยืมปัจจุบันการมีบัตรเครดิต Visa บัตรMastercard บัตรplatinum ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติของคนวัยทำงานกันไปแล้ว ซึ่งลักษณะเด่นของบัตรเครดิตก็คือ บัตรที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้ง Non-Bank ด้วยซึ่งจะให้วงเงินสำรองใช้ในบัตรสูงถึง 1.5 – 3 เท่าของรายได้ต่อเดือนโดยไม่ได้ให้มาใช้ฟรีๆแต่จะมีการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยดอกเบี้ยปัจจุบัน ปี 2565 จะถูกควบคุมดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต ปี 2565 / 2022

  • ดอกเบี้ยบัตรเครดิต กับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยบัตรเครดิต คือ ระยะเวลาที่ธนาคารยกเว้นดอกเบี้ยให้ในระยะเวลา 45 – 55 วันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่สถาบัน ซึ่งในกรณีนี้ลูกค้าจะต้องชำระยอดเงินที่ใช้ไปแบบเต็มจำนวน ทั้งบัตรเครดิต Visa บัตรMastercard และ บัตรplatinum และหากเลยจากนั้นจะมีการคิดดอกเบี้ยปกติ ตามระยะเวลาที่ใช้ไปในแต่ละครั้ง

  • การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต

  • คำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต จากยอดเงินที่ใช้ไปทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่มีการบันทึกรายการ เช่น รูดซื้อของไปเมื่อวันที่ 1 ของเดือน 10,000 บาท และครบกำหนดการสรุปรอบบิลวันที่ 20 ของทุกเดือน และจะต้องชำระเงินในวันที่ 2 ของทุกๆเดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 20% ต่อปี โดยวันที่ 2 จะต้องชำระเต็มจำนวน ถึงจะไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งยังไม่รวมโปรโมชั่นบัตรเครดิต ต่างๆที่มีร่วมรายการ
  • คำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต จากยอดค้างชำระ โดยหากวันที่ 2 ของทุกเดือน ชำระเงินเพียงขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินที่ใช้ไป คือ 1,000 บาท
  • โดยยอดเงินที่ใช้ไปครั้งแรก 10,000 บาท x 20% x20 วัน / 365 วัน= 109.59 บาท คือดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 1 – 20 ของรอบบิลแรก แต่จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทไปในวันที่ 2 
  • คิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตจากยอดค้างชำระ 9,000 x20% x19 วัน/ 365 วัน= 93.69 ระหว่างวันที่ 2 – 20 ของรอบบิลเดือนถัดไป ที่ต้องจ่ายวันที่ 2
  • ดังนั้นการดูดอกเบี้ยบัตรเครดิต หากยังจ่ายขั้นต่ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็ยังมีดอกเบี้ยแบบรายวันไปเรื่อยๆ ดังตัวอย่างข้างต้น ยอดเงินที่ต้องจ่าย 9203.28 บาท
  • ดอกเบี้ยบัตรเครดิตอัตราดอกเบี้ยกดเงินสดบัตรเครดิต

สำหรับการใช้บัตรเครดิตกดเงินสดนั้นก็สามารถทำได้ แต่อาจจะผิดวัตถุประสงค์สำหรับการออกบัตรเครดิตมาให้ลูกค้า โดยจริงๆแล้วหากลูกค้าเน้นการกดเงินสดก็ควรจะสมัครเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสดจะดีกว่า เพราะส่วนใหญ่จะไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด 

สำหรับอัตราดอกเบี้ยกดเงินสดบัตรเครดิต นอกจากจะมีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดที่ 3% ของวงเงินที่กดมาใช้แล้ว ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยทันทีนับตั้งแต่วันที่กดเงินสดออกมา เช่น กดเงินมา 5,000 บาท จะโดนเก็บ 3% = 150 บาท ที่ต้องจ่ายวันที่ครบกำหนดชำระ และ อัตราดอกเบี้ยกดเงินสดบัตรเครดิต รายวัน  5,000 บาท x(18% + ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินบัตรเครดิต 13%) /365 วัน = 3.83 บาทต่อวัน ดังนั้นวันที่ต้องชำระ หากกดเงินมา 30 วัน จะต้องจ่าย 30×3.83 + 150 บาท ที่ต้องจ่ายในรอบบิลที่จะถึง

ดังนั้นในการใช้บัตรเครดิตในแต่ละครั้งควรใช้อย่างมีสติ และไม่ใช้จ่ายเกินตัว เพราะการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต นอกจากมีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกรณีที่กดเงินสดออกมาแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมกดเงินอีกด้วย รวมไปถึงดอกเบี้ยที่ยังเดินต่อไปเรื่อยๆหากมีการจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำ

ยืมเงิน 3000 ด่วน, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน, สินเชื่อกสิกร 300000