เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ กับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 2565 / 2022

 เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ เป็นคำถามที่มีคำตอบให้เสมอสำหรับคนที่อยาก ปลดหนี้นอกระบบ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากไม่คิดจะไปกู้เงินนอกระบบแล้วก็อาจจะไม่เกิดปัญหาเรื่องเงินขาดมือ หรือเงินไม่พอใช้ในแต่ละเดือนเพราะเนื่องจากต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ ดังนั้นจะทำยังไงดีในส่วนนี้ก็ยังมีผู้ใจบุญช่วยปลดหนี้ในหลายๆส่วนซึ่งคอยให้ความช่วยเหลืออยู่

เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้กับสายด่วนหนี้นอกระบบ 2565/2022

สายด่วนหนี้นอกระบบ 2565/2022 คือ สายด่วนสำหรับการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเรื่องที่เกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ด่วนนอกระบบที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ก็นี่เลย โทรไปร้องเรียนหรือปรึกษาจะทำยังไงดี ก็จะได้ทั้งการช่วยเหลือและการแนะนำที่ดี ดังนั้นการหนีหนี้ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา

 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599
 • ศูนย์รับเรื่งอร้องทุกข์เกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1155
 • ศูนย์ดำรงธรรม 1567
 • ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359
 • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงการคลังยุติธรรม(ศนธ.ยธ) 02 575 3344

เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้และเป็นหนี้นอกระบบเยอะทําไงดี

จากการที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการหนีหนี้ไม่ใช่ทางแก้ ลูกหนี้นอกระบบสามารถจะโทรไปที่สายด่วนหนี้นอกระบบเพื่อปรึกษา หรือร้องทุกข์ได้อย่างเป็นธรรม และจะมีศุนย์เพื่อจะช่วยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหรือเพื่อต้องการประนอมหนี้ยืดระยะเวลาการจ่ายหนี้ และลดอัตราดอกเบี้ยให้กลายเป็นสินเชื่อในระบบอย่างถูกต้อง โดยระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ได้ข้อตกลง ซึ่งก็สามารถจะช่วยได้ในหลายๆกรณีเช่นอยากปลดหนี้นอกระบบแต่ติดแบล็คลิสได้อีกกรณี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและตัวลูกหนี้ว่าจะอยากปลดหนี้ด้วยวิธีไหน ซึ่งถ้าเป็นหนี้หลายล้าน ยังไงก็ต้องพึ่งสายด่วนหนี้นอกระบบ

เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้กับการลงทะเบียนรัฐใช้หนี้ให้ไม่เกิน2ล้านกับพิโกไฟแนนซ์

เมื่อมีการช่วยไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้แล้ว จนได้มูลหนี้เป็นธรรมแล้ว ก็สามารถจะลงทะเบียนรัฐใช้หนี้ไม่เกิน2ล้านได้กับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด เช่น สินเชื่อสมหวัง ภายใต้การกับกับสำหรับคนที่หาเงินปลดหนี้ ซึ่งเป็นเงินกู้ในระบบซึ่งจะให้เฉพาะกับลูกค้าในพื้นที่ของบริษัทที่ให้บริการเงินกู้สินเชื่อ ซึ่งเป็นเงินกู้อเนกประสงค์ นอกจากนำไปใช้หนี้นอกระบบได้ยัง ใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้อีกด้วย

 • เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้กับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 

 • รวมทุกสัญญา วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี
 • เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้กับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ พลัส

 • รวมทุกสัญญา วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี
 • รวมทุกสัญญา วงเงินสูงสุดตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี

ยืมเงิน 3000 ด่วน, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน, สินเชื่อกสิกร 300000