บัตรประชารัฐ – อัพเดตข่าวบัตรประชารัฐล่าสุด 2565 รับสิทธิ “เราชนะ” ไม่ต้องลงทะเบียน

หลังจากมีมติเห็นชอบสำหรับโครงการใหม่ล่าสุดของรัฐบาล ในชื่อโครงการว่า “เราชนะ” ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติแบบเดียวกับโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ในช่วงกลางปีที่แล้ว ซึ่งกลุ่มผู้ถือบัตรประชารัฐ จำนวน 14 ล้านคนจะได้รับสิทธิในโครงการ “เราชนะ” โดยไม่ต้องสมัครลงทะเบียนใหม่

วงเงินโครงการ “เราชนะ” ที่ได้รับสำหรับผู้ถือบัตรประชารัฐ 2022

และสำหรับวงเงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคมนั้น สำหรับประชารัฐบัตรคนจนจะได้รับเงินในบัตร 2 เดือนรวมจำนวน 8000 บาท โดยแบ่งเป็น

  • เงินช่วยเหลือ จำนวน 500 บาท (เงินช่วยเหลือเดิมภายในบัตร สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ที่ร้านธงฟ้า)
  • เงินเยียวยาจากโครงการเราชนะ จำนวน 3500 บาท 

ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับเงินในบัตรรวม 4000 บาท และได้รับอีก 4000 บาทในเดือนมีนาคมต่อเนื่อง โดยผู้ถือบัตรประชารัฐกดเงินสดได้ตามปกติ และสามารถนำเงิน 500 ที่ได้รับไปซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าธงฟ้าตามปกติเช่นกัน

อย่างไรก็ดี สำหรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการขยายเฟส 2 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมนั้น ยังอยู่ในช่วงรอการยืนยัน โดยหากมีติเห็นชอบโครงการเฟส 2 ผู้ที่ถือบัตรประชารัฐจะได้รับเงินเพิ่มอีก 500 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2565) โดยวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในโครงการดังกล่าว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐได้ตามปกติ

ผู้ถือบัตรประชารัฐ และผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 2 กลุ่มไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ในตอนนี้ ถึงแม้ว่ารายละเอียดในส่วนของการเยียวยาที่ชัดเจนของตัวโครงการเราชนะจะยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ในเบื้องต้น 2 กลุ่มที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาในโครงการเราชนะอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คือ

  • กลุ่มผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
  • กลุ่มผู้บัตรประชารัฐ จำนวน 14 ล้านคน

โดยสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจะต้องมีเกณฑ์การตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง โดยจะต้องมีเงินได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระ เกษตรกร หรือผู้ที่ประกอบอาชีพตามที่กำหนดอื่นๆ จึงจะมีสิทธิรับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งแต่มีเงินได้เกินกว่าที่กำหนดหรือประกอบอาชีพนอกเหนือจากที่กำหนดก็จะไม่ได้สิทธิ

โดยข้อมูลอย่างละเอียดหรือหลักเกณฑ์ต่างๆสำหรับตัวโครงการจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หน้า ผู้ที่ถือบัตรประชารัฐทำใจร่มๆไว้ก่อนเพราะยังไงตัวเองอยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะนี้แน่นอน

ยืมเงิน 3000 ด่วน, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน, สินเชื่อกสิกร 300000